Uitkering advocaat

UWV bezwaarschrift

Heeft het UWV uw WW-, WAO-, Ziektewet-, WIA- of Wajong-uitkering afgewezen, gestopt, verlaagd of teruggevorderd en bent u het hier niet mee eens? Roep direct de hulp van een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in, die namens u een UWV bezwaarschrift indient om tot een heroverweging van het besluit te komen.

Binnen 6 weken bezwaar tegen UWV-besluit indienen

Het UWV is in Nederland verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, Ziektewet en WIA, evenals voor de WIA, WAZ en Toeslagwet. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat zal in overleg tegen deze nadelige beslissing van het UWV bezwaar indienen bij deze uitkeringsinstantie. Het UWV bezwaar moet binnen zes weken plaatsvinden. De in UWV-zaken gespecialiseerde advocaat dient een gemotiveerd en juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift in, met vermelding van uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het oneens bent het de beslissing van het UWV en wat volgens u wél het uitkeringsbesluit moet zijn.

UWV bezwaarschrift bij beschuldiging uitkeringsfraude

Er zijn vele redenen voor een UWV bezwaar. Bijvoorbeeld als uw werkloosheidsuitkering is gestopt, er een geschil is over uw arbeidsongeschiktheid of als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft en niet meer kunt werken, maar het UWV hier een ander standpunt over heeft. Een UWV bezwaarschrift is ook het juiste verweermiddel als u vindt dat u onterecht wordt beschuldigd van uitkeringsfraude. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat staat u bij als u wordt beschuldigd van uitkeringsfraude. 

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Voorlopige voorziening en gefinancierde rechtsbijstand

Het UWV bezwaar kan maanden in beslag nemen, waardoor u in financiële moeilijkheden kunt komen. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat kan in een spoedprocedure bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Als u een minimuminkomen heeft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en betaalt u slechts een geringe, inkomensafhankelijke bijdrage, waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen bij uw gemeente. Alle reden om meteen een advocaat in te schakelen voor een UWV bezwaarschrift.

Uitkeringen

Uitkering advocaat

Een deskundige en resultaatgerichte uitkering advocaat is goud waard, in geval uw uitkering wordt gestopt, afgewezen, gekort of teruggevorderd. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat staat u juridisch bij als u een conflict met de uitkeringsinstantie heeft, waarbij u vindt dat de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV onjuist of onrechtmatig heeft gehandeld.

Binnen 6 weken bezwaar tegen uitkeringsbesluit

Een uitkering is een recht en verschaft u inkomens- en bestaanszekerheid. Als u een probleem heeft met een bijstands-, bijzondere bijstands-, IOW- of IOAW-uitkering, heeft u te maken met de gemeente. Bij AIO of AOW met de Sociale Verzekeringsbank en bij een geschil over een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering met het UWV. De bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat is u in alle gevallen van dienst met een doelgericht, juridisch onderbouwd bezwaar. Het bezwaar moet binnen zes weken na het besluit worden ingediend, anders blijft de beslissing van kracht.

Uitkering advocaat vraagt voorlopige voorziening aan

De bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat komt snel in actie als u een uitkeringsprobleem heeft of van uitkeringsfraude wordt beschuldigd. Enerzijds omdat de bezwaarprocedure binnen de gestelde termijn moet starten en anderzijds om te voorkomen dat u in financiële problemen komt, omdat u geen uitkering (meer) krijgt. Een bezwaarprocedure kan maanden in beslag nemen. De uitkering advocaat kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen, waarin hij of zij de rechtbank verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar u voorschotten te verstrekken. 

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Pro deo uitkering advocaat door gefinancierde rechtshulp

De bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat heeft dagelijks te maken met uitkeringsgeschillen, vallend onder de socialezekerheidswet. De advocaten zijn gespecialiseerd in bezwaarschriften, gericht tegen bijvoorbeeld afwijzing van uw aanvraag of beëindiging van uw uitkering. De uitkering advocaat kan als uw bezwaar ongegrond is verklaard in beroep gaan bij de rechtbank. Indien de rechtbank het beroep ongegrond verklaart kunt u in hoger beroep gaan de Centrale Raad van Beroep. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten. Als u een minimuminkomen heeft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en betaalt u een geringe inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor deze kosten en het griffiegeld voor de procedure bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Uitkeringsprobleem? U kunt altijd rekenen op de bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

 • Sleep bestanden hierheen of

  raude-met-toeslag/”>Fraude met toeslag

   

  Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

  1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

  2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

  3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

   

  Regel het vandaag nog

  Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of